Rechtsbijstandverzekering

Op het moment dat u in een juridisch conflict verzeild geraakt is een rechtsbijstandverzekering belangrijk om op voorhand te hebben afgesloten. Er bestaan twee soorten rechtsbijstandverzekeringen. Namelijk in natura of in geld. In natura wil zeggen dat de verzekeraar zelf een advocaat of jurist in dienst heeft die voor de verzekerde de zaak behandelen. Als het tot een rechtszaak komt wordt de verzekerde door de jurist of advocaat bijgestaan. Wanneer de rechtsbijstandsverzekering in geld wordt uitgekeerd wil dat zeggen dat Rechtsbijstandverzekeraar geld uitkeert aan de verzekerde, zodat deze zelf een advocaat of jurist naar keuze kan inschakelen om zijn belangen te behartigen.

Soorten rechtsbijstandverzekeringen

Wellicht dat u zich afvraagt of het bij 2 bovengenoemde rechtsbijstandverzekeringen blijft of dat er nog meer bestaan. Op basis van de indeling in uitgekeerde rechtsbijstandverzekering bestaan er geen andere soorten. Wanneer men kijkt naar welke situaties een rechtsbijstandverzekering handig is, dan bestaan er een grote verscheidenheid aan type rechtsbijstandverzekeringen. De meest voorkomende zijn verkeersrechtsbijstandverzekering, motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering, strafrechtsbijstand, arbeidsrechtelijke rechtsbijstand, gezinsrechtsbijstandverzekering en bedrijfsrechtsbijstandverzekering.