Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor zelfstandige ondernemers interessant. Op het moment dat de ondernemer arbeidsongeschikt raakt, dan keert de arbeidsongeschiktheidsverzekering periodiek geld uit. Daarmee behoort de arbeidsongeschiktheidsverzekering tot de schadeverzekeringen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt vaak afgekort tot AOV en is daarmee een stuk eenvoudiger uit te spreken. De AO is geschikt voor zelfstandigen, directeuren, grootaandeelhouders, vrije beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten. In 2004 is de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen door de overheid afgeschaft. Voor ondernemers bestaat er sindsdien geen sociale zekerheid meer. De arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt daarmee een ideale invulling.

Hoe hoog is de uitkering als ik arbeidsongeschikt raakt?

De hoogte van de uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering valt samen met de hoogte van het inkomen voordat de verzekerde arbeidsongeschikt raakte. veel ondernemers kiezen er voor niet het gehele inkomen te verzekeren, maar een deel, meestal tot slechts tachtig procent. Wanneer het inkomen voor 100% verzekerd wordt, dan wordt de premie ook steeds hoger. De premie is dus een percentage van het inkomen. De meeste AOV-verzekeraars hanteren een percentage van 2,5%